Peľová situácia za 31 týždeň 2019

06.08.2019

Peľová situácia v SR za 31. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska

trávy lipnicovité, palina, ambrózia ,  pŕhľavovité,  štiav, skorocel, mrlík, mrkvovité a astrovité,

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy .Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých  jedného z najsilnejších alergénov tohto obdobia  dosahovali už len nízke koncentrácie. Výrazný nárast zaznamenali denné koncentrácie peľu paliny. Peľ ambrózie sa stále objavoval  len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Vo veľmi vysokých hladinách sa udržiavali denné koncentrácie  spór húb (plesní). Peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili  monitorovacie stanice v Žiline 32 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 25 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 15 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytili v Banskej Bystrici  128 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 33 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 24 peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ paliny len v nízkych denných koncentráciách. Peľ inváznej ambrózie dosahoval na celom území len veľmi nízke koncentrácie, najvyššie denné koncentrácie jej peľu zachytila monitorovacia stanica v Nitre – 15 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici 395 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline 250 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Bratislave 174 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 206  peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ  mrlíka, skorocelu, štiavu, rastlín z čeľadí astrovitých a mrkvovitých.  Denné hladiny spór húb (plesní) sa udržali vo veľmi vysokých koncentráciách  a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  vždy výrazne  narastajú .      

Prognóza  peľovej situácie v SR - 32 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých  skončila a  ich denné koncentrácie klesnú do alergologicky nevýznamných hladín. Dominantným najsilnejším alergénom bude palina  a denné koncentrácie jej peľu dosiahnu vysoké  hladiny  na väčšine územia Slovenska. Postupne narastajú aj denné koncentrácie peľu inváznej ambrózie. Denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy  sa udržia vo veľmi vysokých hladinách.. Ustálené budú denné koncentrácie peľu  „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov . Koncentrácie spór húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké koncentrácie. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, očakávame nárast denných koncentrácií peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..