ALERGIA A IMUNITNÝ SYSTÉM

IMUNITA

Je často používaný výraz v súvislosti s alergiami. Imunita značí odolnosť alebo obranyschopnosť.

Existuje viacero typov porúch imunity a alergia je len jednou z nich:

  • Imunodeficit – nedostatočná alebo oslabená imunita. Prejavuje sa najmä častými infekciami, netypickými infekciami, nedostatočnou odpoveďou na liečbu infekcií.
  • Autoimunita – organizmus poškodzuje sám seba. Príklady ochorení: reumatické ochorenia, poruchy štítnej žľazy, mnohé ochorenia obličiek, pečene, kože a ďalšie.
  • Imunoproliferácia – ochorenia z nadmerného rastu či bujnenia. Patria sem hematologické alebo nádorové ochorenia.
  • Alergia – precitlivenosť. Organizmus sa bráni pre zdravého neškodným látkam