DRUHY ALERGIE

DRUHY ALERGIE

Alergie môžeme hodnotiť podľa rôznych kritérií:

 • Druh alergénu:
  • peľ
  • roztoče
  • plesne
  • potraviny
  • lieky
  • alergény zvierat
  • iné
 • Spôsob prenosu alergénu:
  • inhalačné cesty (vdýchnuté alergény)
  • potravinové alergie
  • kontaktné alergie (kontakt s pokožkou)
  • bodnutie hmyzom
  • podanie lieku
  • iné
 • Podľa postihnutého orgánu:
  • alergie dýchacích ciest
  • kožné alergie
  • alergie tráviaceho traktu
  • viacorgánové postihnutie
  • celková alergia (anafylaxia až šok)
  • iné

U prevažnej väčšiny alergií ide o kombináciu príčin, aj keď niektorá z nich môže prevládať. Príznaky a priebeh ovplyvňujú aj iné ochorenia, na ktoré pacient trpí.