PREVENCIA ALERGIE

PREVENCIA V MEDICÍNE

Pod prevenciou v medicíne rozumieme súbor opatrení zameraných na zabránenie vzniku ochorenia alebo jeho komplikácií.

Rozlišujeme:

  • primárnu prevenciu, ktorej účelom je zabránenie vzniku ochorenia,
  • sekundárnu prevenciu, ktorá zmierňuje priebeh ochorenia, alebo predchádza jeho komplikáciám,
  • terciárnu prevenciu, ktorá zmierňuje následky ochorenia.

Vieme, že nárast alergických ochorení v súčasnosti súvisí s ekonomickou a hospodárskou vyspelosťou krajín, je sprievodným znakom západného štýlu života. Množstvo prác a štúdií sa venovalo otázke vytipovania konkrétnych okolností, ktoré sa podieľajú na rozvoji alergií a snahe ich ovplyvnenia. Veľkú pozornosť vzbudila napríklad hygienická teória vzniku alergií. Porovnávanie detí z vidieka („farmárske“ deti) s mestskými deťmi ukázalo nižší výskyt alergií vo vidieckej populácii. Nižší hygienický štandard na vidieku, kontakt s pôdou, zvieratami a pobyt v prírode akoby vytvárali ochranu pred rozvojom alergií oproti vysterilizovaným mestským obydliam. Avšak snahy o vytipovanie celkom konkrétnych opatrení na ochranu pred alergiami veľmi úspešné neboli; rozhodne nie je riešením zníženie hygienického štandardu.

Z mnohých faktorov zvyšujúcich riziko alergie u detí sa ako jednoznačné ukázalo fajčiarske prostredie. Ostatné opatrenia, ako preventívne užívanie probiotík, špeciálne diéty tehotných žien, vylúčenie kontaktu so zvieratami a mnohé ďalšie nepriniesli jednoznačný efekt. Záver je teda dosť skeptický – nevieme zabrániť vzniku alergie u jedincov s vrodenou náchylnosťou k alergickým ochoreniam. Podstatne úspešnejší sme však v ovplyvnení priebehu a rozvoja alergie. Pri včasnom diagnostikovaní alergie, pri správnej liečbe a opatreniach v prostredí a životospráve sa dá zabrániť nepriaznivému priebehu alergie (napríklad prechodu alergickej nádchy do prieduškovej astmy) alebo mnohým komplikáciám.

Základom prevencie je dôkladné vyšetrenie pacienta, správna diagnóza, analýza okolností, ktoré môžu spôsobiť nepriaznivý vývoj ochorenia a ich riešenie. Mimoriadnu úlohu v prevencii budúcich komplikácií hrá pravidelná základná, systematická liečba.