PRÍČINY VZNIKU ALERGIE

PRÍČINY VZNIKU ALERGIE

Sú viacpočetné, niektoré  poznáme, iné však nie sú celkom jasné. Vedci sa zhodujú, že alergia je geneticky podmienená – to značí, že každý alergik má vrodenú náchylnosť k vývoju alergie. Ochorenie sa však väčšinou prejaví až pod vplyvom vonkajšieho prostredia. To značí, že u niektorých ľudí s geneticky danou náchylnosťou k alergiám sa alergia vôbec nemusí prejaviť ani počas celého života.

Na druhej strane iní majú príznaky alergie prakticky od narodenia. Väčšinou sa však alergické príznaky objavia až neskôr v priebehu života.

Neplatí, že alergia musí sprevádzať pacienta už od detstva, stretávame sa s prvými príznakmi alergie v akomkoľvek veku.  Nepríjemné však je, že už raz vzniknutá alergia je trvalým ochorením. Jej priebeh je veľmi individuálny – od ľahkých príležitostných ťažkostí až po závažné choroby.

Potešujúce však je, že mnohé prejavy alergie sa dnes dajú veľmi účinne liečiť. Liečba alergie je dlhodobá a väčšinou si vyžaduje liečbu aj v pokojovom stave. Mnohí pacienti robia chybu, že sa liečia len vtedy, keď majú príznaky. Takáto liečba môže zdanlivo dočasne stačiť, z dlhodobého hľadiska je však nedostatočná a jej dôsledkom je pretrvávanie ťažkosti, opakovanie sa ťažkostí a často prechod choroby do pokročilejšieho štádia.