LIEČBA ALERGIE

PRINCÍP LIEČBY ALERGIE

Základným princípom liečby alergie je komplexná systematická, pravidelná a väčšinou dlhodobá liečba, ktorá prebieha aj v pokojovom stave, keď pacient nemá žiadne príznaky. Ide o liečbu zameranú na podstatu ochorenia, jeho mechanizmy (kauzálna liečba), o liečbu zameranú preventívne. Jej účelom je stabilizácia stavu, zabránenie vzniku príznakov, zabránenie zhoršovaniu stavu, zabránenie prechodu choroby do závažnejšieho štádia.

Veľmi často dochádza k nedodržiavaniu, prerušovaniu a vynechávaniu tejto liečby pacientom. Mnoho pacientov sa nesprávne domnieva, že liečba v pokojovom stave je zbytočná ak nie priam škodlivá, má obavy z jej vedľajších účinkov.

Samozrejme, súčasťou liečby je aj liečba príznakov (symptomatická liečba), ktorá tlmí bezprostredné ťažkosti.

Cieľom liečby nie je len odstránenie bezprostredných ťažkostí (samozrejme, aj to), ale ovplyvnenie dlhodobého vývoja ochorenia s dosiahnutím čo najpriaznivejšieho priebehu (priaznivej prognózy) ochorenia. Medzi týmito prístupmi však nie je ostrá hranica – aj základná pravidelná liečba zmierňuje ťažkosti a naopak liečba príznakov stabilizuje celkový stav.