Peľová situácia za 23 týždeň 2019

12.06.2019

Peľová situácia v SR za 23 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,   pŕhľavovité,  štiav, borovicovité, skorocel, baza, agát, lipa, gaštan, mrkvovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  tráv a ihličnanov. Peľ ihličnanov z čelade borovicovitých dosiahol ešte v Žiline koncentráciu 1277 peľových zŕn  v mvzduchu,  v Banskej Bystrici 127  peľových zŕn  v mvzduchu a  v Bratislave 93  peľových zŕn  v mvzduchu. Najsilnejí alergén tohto obdobia – peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili v závere týždňa monitorovacie stanice v Banskej Bystrici – 403  peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 195 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 111 peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ tráv v stredných až  nízkych koncentráciách. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ  pŕhľavovitých, mrkvovitých, skorocelu, štiavu, agátu,  bazy, lipy a gaštanu.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 24 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu najbližších týždňov prechádza svojím prvým vrcholom. Denné koncentrácie peľu  ihličnanov z čeľade borovicovitých budú mať klesajúcu tendenciu. .Peľ tráv vo veľmi vysokých koncentráciách sa bude vyskytovať ešte na strednom a severnom Slovensku . Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých majú zatiaľ stúpajúcu tendenciu.. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..