Peľová situácia za 22 týždeň 2019

05.06.2019

Peľová situácia v SR za 22 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,   pŕhľavovité,  štiav, borovicovité, skorocel, baza, agát, lipa, mrkvovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  ihličnanov a tráv. Denné koncentrácie peľu v ovzduší boli výrazne ovplyvňované zrážkovou činnosťou. Peľ ihličnanov z čelade borovicovitých dosiahol v Banskej Bystrici koncentráciu 925 peľových zŕn  v mvzduchu,  v Žiline 349  peľových zŕn  v mvzduchu a  v Bratislave 207  peľových zŕn  v mvzduchu. Najsilnejí alergén tohto obdobia – peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili v závere týždňa monitorovacie stanice v Banskej Bystrici – 646  peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 146  peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 161 peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ tráv v stredných a  nízkych koncentráciách. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ  pŕhľavovitých, mrkvovitých, skorocelu, štiavu, agátu,  bazy. Lipy.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 23 . týždeň 2019 

Daždivé počasie praje alergikom, nakoľko výrazne znižuje denné koncentrácie peľu v ovzduší. Naplno je rozbehnutá peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu najbližších týždňov. Denné koncentrácie peľu  ihličnanov z čeľade borovicovitých budú mať klesajúcu tendenciu.. Vplyvom teplého a daždivého počasia došlo k urýchleniu kvitnutia tráv , ktorých koncentrácie za slnečných a veterných dní stúpajú do vysokých hodnôt. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých majú stále stúpajúcu tendenciu.. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..