Peľová situácia za 21 týždeň 2019

29.05.2019

Peľová situácia v SR za 21 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,  dub, pŕhľavovité, orech, buk, štiav, borovicovité, pagaštan, skorocel, baza

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Daždivé počasie na celom území Slovenska výrazne ovplyvnilo denné koncentrácie peľu v ovzduší. V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  ihličnanov a tráv. Denné koncentrácie peľu brezy poklesli na veľmi nízke hodnoty, peľová sezóna brezy definitívne skončila. Peľ ihličnanov z čelade borovicovitých dosiahol v Žiline koncentráciu 1285 peľových zŕn  v mvzduchu, Banskej Bystrici  700  peľových zŕn  v mvzduchu,  v Bratislave 208  peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach 114 peľových zŕn  v mvzduchu. Najsilnejí alergén tohto obdobia – peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili v závere týždňa monitorovacie stanice v Banskej Bystrici – 194   peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 108   peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 42  peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ tráv len v nízkych koncentráciách. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ pagaštanu, pŕhľavovitých, orecha, buka, duba, skorocelu, štiavu a bazy. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 22 . týždeň 2019 

Daždivé počasie praje alergikom, nakoľko výrazne znižuje denné koncentrácie peľu v ovzduší. Naplno je rozbehnutá peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu najbližších týždňov. Nárast zaznamenajú ešte denné koncentrácie peľu  ihličnanov z čeľade borovicovitých. Taktiež sa na celom území Slovenska zvýši denná koncentrácia peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..