Peľová situácia za 19 týždeň 2019

15.05.2019

Peľová situácia v SR za 19 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité, breza, jaseň,  cyprusovité-tisovité, javor, hrab, dub, vŕba, pŕhľavovité, orech, buk, štiav, borovicovité, pagaštan, skorocel, baza

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  ihličnanov. Denné koncentrácie peľu brezy poklesli a len ojedinele dosahovali alergologicky významné koncentrácie. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa, vŕby, duba, hrabu i jaseňa mali klesajúcu tendenciu.  Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 34   peľových zŕn  v mvzduchu,  v Žiline – 31  peľových zŕn  v mvzduchu, v Košiciach bolo maximum 34 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ javora, pagaštanu, pŕhľavovitých, orecha, buka, duba, skorocelu, štiavu a bazy. Denné koncentrácie peľu tráv  z čeľade lipnicovitých zaznamenali mierny nárast na celom území Slovenska. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 20 . týždeň 2019 

Peľová sezóna brezy - najsilnejšieho alergénu, končí, denné koncentrácie tohto silného alergénu budú mať naďalej klesajúcu tendenciu. Peľ brezy už nedosiahne alergologicky významné koncentrácie. Významne narastú denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ tráv bude pribúdať na celom území Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..