Peľová situácia za 39 týždeň 2018

02.10.2018

Peľová situácia v SR za 39. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité, palina, ambrózia,  mrlíkovité, astrovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrkvovité, chmeľ

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium 

Ochladenie a zrážky v uplynulom týždni priniesli úľavu alergikom. Na celom území Slovenska síce stále dominuje  peľ bylín s prevažným zastúpením najsilnejšieho alergénu leta peľu ambrózie, ale denné koncentrácie tohto alergénu opäť výrazne poklesli, takže alergologicky významné koncentrácie dosahoval len ojedinele.Výrazne poklesli aj celkové denné koncentrácie peľu a spór plesní. Alergologicky významné  denné koncentrácie peľu  ambrózie  boli zachytené už len monitorovacími stanicami v Žiline a Banskej Bystrici.  V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo teda k výraznému poklesu peľu v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili  v Žiline 50 peľových zŕn v mvzduchu , v Banskej Bystrici 32 peľových zŕn v mvzduchu, v Nitre 27 peľových zŕn v mvzduchu a v Bratislave už len 18 peľových zŕn v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ chmeľu,  skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium, Alternária Epiccocum.

Prognóza peľovej situácie v SR – 40. týždeň 2018 

Po výraznejšom ochladení a zrážkovej činnosti predpokladáme ďalší pokles denných koncentrácií peľu a spór plesní v ovzduší. Celkové denné koncentrácie peľu opäť poklesnú a nepredpokladáme, že by dosahovali alergologicky významné koncentrácie. Denné koncentrácie peľu a  spór plesní majú klesajúcu tendenciu.

                       RNDr. Janka Lafférsová

                      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA.