Peľová situácia za 37 týždeň 2017

20.10.2017

Peľová situácia v SR za 37.týždeň 2017 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité , pŕhľavovité, štiav, skorocel, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité, chmeľ

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

V uplynulom týždni na celom území Slovenska dominoval peľ pŕhľavy a ambrózie. Denné koncentrácie peľu  ambrózie síce  poklesli, ale na všetkých monitorovacích staniciach boli zachynené  alergologicky významné hladiny. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v stredu v Banskej Bystrici  –  284 peľových zŕn  v mvzduchu , pričom najväčší podiel mal  peľ ambrózie. Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie v ovzduší boli zachytené dňa  13.9.2017  v Banskej Bystrici,  v Bratislave bolo maximum 53  peľových zŕn  v mvzduchu,  v Trnave 11.9.2017 to bolo   92 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre maximum činilo  65 peľových zŕn  v mvzduchu . V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ pŕhľavy,štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých, chmeľu a astrovitých. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária sa udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách.     

Prognóza  peľovej situácie v SR na 38. týždeň 2017 

V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie bude výskyt peľu v ovzduší naďalej ovplyvňovaný nočným ochladením a miernym oteplením, či  lokálnou zrážkovou  činnosťou. Hladiny peľu v ovzduší poklesnú a ojedinele ešte môžu dosiahnuť alergologicky významné koncentrácie. Spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny.  Peľová sezóna paliny a ambrózie už v podstate skončila a ich peľ sa bude v nižších hladinách vyskytovať v ovzduší až do októbra.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB ,ÚVZ SR BA , RÚVZ TT , RÚVZ KE , RÚVZ NR a RÚVZ ZA.