O alergii

Alergia sa odborne popisuje ako imunologicky sprostredkovaná reakcia precitlivenosti na špecifický alergén.

ČO ZNAČÍ TÁTO PRE LAIKA NIE VEĽMI ZROZUMITEĽNÁ DEFINÍCIA?

Pri alergii ide o poruchu, keď organizmus reaguje zmeneným spôsobom na rôzne látky, ktoré označujeme výrazom alergén. Ako alergény sa môžu uplatňovať najrôznejšie látky, s ktorými prichádzame do kontaktu. Pre zdravého človeka sú prevažne neškodné a nemá s nimi problémy.

Telo alergika však vníma tieto látky ako nebezpečné a bráni sa im:

  • vyvíja proti nim neúčelnú obrannú reakciu, ktorá ho obťažuje a niekedy aj vážne ohrozuje. Ide o širokú skupinu látok. Patria sem vdychované (inhalačné) alergény ako peľ, plesne, roztoče, zvieracie produkty a mnohé iné.
  • Ďalšou skupinou sú potravinové alergény (veľmi široká paleta látok), kontaktné alergény (látky v kontakte s kožou), lieky, jed hmyzu a iné. Je potrebné zdôrazniť, že nie každá látka poškodzujúca organizmus pôsobí cestou alergie. Mnohé látky môžu poškodzovať organizmus iným spôsobom, môžu pôsobiť ako jedy (toxické poškodenie), vírusy a baktérie spôsobujú infekcie, mnohé lieky (a hlavne ich kombinácia) majú viaceré nežiaduce a vedľajšie účinky, ktoré nie sú alergiou, poznáme tepelné aj chladové poškodenie organizmu, mnohé potraviny obsahujú najrôznejšie škodlivé prísady. Toto rozlíšenie je kľúčovou otázkou z hľadiska liečby a riešenia problému: inak sa lieči alergia a odlišný je postup pri poškodení iným mechanizmom.

Pri hodnotení ťažkostí pacienta je tiež dôležité posúdiť, či zistená alergia je príčinou jeho ťažkostí.

Napríklad zistenie alergie na peľ tráv, ktoré sú zdrojom ťažkostí v letnom období nevysvetľuje celoročné príznaky pacienta. Pri zistení alergie aj niektorí lekári majú tendenciu potom vysvetľovať alergiou všetky ťažkosti pacienta a nepátrajú po iných možnostiach. Alergia môže byť len náhodným vedľajším nálezom a príčina ťažkostí môže byť iná. Na druhej strane však vysoký výskyt alergií v dnešnej dobe nás núti myslieť na alergiu ako na významnú príčinu zdravotných ťažkostí.