Diagnostika

V prípade podozrenia na alergiu je možné potvrdiť diagnózu na alergologickom oddelení pomocou nasledujúcich testov:

Patch testy / náplasťové


Pri tomto druhu testu sa alergény jednoducho aplikujú na kožu, kde sa ponechávajú asi 30 minút. Test sa považuje za pozitívny, ak vznikne reakcia opuchu, začervenania a svrbenie v oblasti kontaktu a alergén sa označí za príčinu symptómov.

Krvné testy


Na diagnostiku alergie sa môže lekár rozhodnúť pre krvné testy. Tieto môžu byť urobené všeobecným lekárom alebo u alergológa. Test predstavuje odber malého množstva krvi zo žily. Jeden alebo dva týždne po odbere krvi lekárom budete oboznámený s výsledkami. Vo všetkých prípadoch akonáhle je krv odobratá, budete môcť odísť domov a nemali by ste mať žiadne problémy spojené s týmito testami.

Kožné Prick Testy


Kvapka roztoku obsahujúceho alergén je aplikovaná na kožu predlaktia a veľmi jemne sa prepichne cez kvapku. Použitím tohto testu môžu byť súčasne testované viaceré alergény. Výsledky sa odčítajú o 15-20 minút. Opuch, začervenanie a svrbivá reakcia v mieste vpichu je zvyčajne ukazovateľ pozitívnej odpovede. Ak sú testy negatívne, v mieste vpichu nevznikne reakcia a testovaný alergén môže byť ako príčina vašich symptómov vylúčený. Avšak pozitívny výsledok testu nemusí nevyhnutne znamenať, že vaše symptómy sú spôsobené týmto alergénom. Význam pozitívnej reakcie je, že máte predpoklad vyvinúť alergiu na tento alergén.

Orálny provokačný test (potravinová alergia)


Tento bude doporučený, ak sa lekár po uskutočnení všetkách spomenutých testov stále nemôže rozhodnúť, či je alergén skutočná príčina vašich symptómov. Na uskutočnenie tohto testu vás lekár požiada zjesť malé množstvo podozrivej potraviny a potom bude sledovať všetky príznaky, ktoré sa vám môžu prejaviť. Ak ste po 30-60 minútovom intervale nepocítili žiadne príznaky, budete požiadaný zjesť trochu väčšie množstvo potraviny a lekár vás bude monitorovať počas rovnakého časového obdobia. Rovnaké kroky môžu byť zopakované 5-6-krát denne so zvyšujúcim sa množstvom potraviny. Ak test zostane negatívny, potom je potravina vylúčená ako príčina vašich problémov. Ak sa počas testu vyskytnú príznaky podobné tým, ktoré vás priviedli k lekárovi, potravina je identifikovaná ako základná príčina. Orálny provokačný test je najcitlivejší spôsob pre diagnostiku potravinovej alergie. Pretože však môže spustiť prudkú alergickú reakciu, je tento test uskutočňovaný len v nemocnici pod podrobným lekárskym dozorom a iba ak anamnéza a iné testy sú nepresvedčivé.