Liečba alergie

Liečba sa opiera o prevenciu a profylaxiu, desenzibilizáciu, podávanie liekov potláčajúcich účinok histamínu a substancií H a klimatickú liečbu.

V prevencii treba predchádzať alergizácii organizmu najmä u ľudí s alergickou dispozíciou, ktorí nemajú klinické prejavy alergickej choroby, ale sú v alergizujúcom prostredí. Profylaktickými opatreniami treba chrániť alergikov pred vplyvom špecifického alergénu. najmä úpravou prostredia. Pri liečbe sa treba usilovať o odstránenie alergénu z okolia pacienta alebo odporúčaním zmeny prostredia. Treba zamedziť opakované a odstrániť lokálne infekcie.

Desenzibilizácia je špecifická a nešpecifická. Pri špecifickej desenzibilizácii sa vstrekuje pacientovi známi alergén s postupným zvyšovaním dávky. V organizme sa tak vyvolá tvorba protilátok dereagínov – inhibítorov, ktoré neutralizujú alergén skôr ako sa dostane k šokovému tkanivu. Pri nešpecifickej desenzibilizácii sa vstrekuje chorému nešpecifický alergén (peptón, mlieko, vlastné sérum a pod.).

Lokálne alebo systémové glukokortikoidy v kombinácii so symptomatickou liečbou ako napr. beta 2 - adrenoreceptoroví agonisti, inhibítory leukotriénov alebo antihistaminiká - to sú stále hlavné skupiny liekov používané dnes v liečbe alergických ochorení. Antihistaminiká zabraňujú v organizme prístup molekuly histamínu k receptorovej substancii buniek efektorového orgánu, čiže blokujú receptorové skupiny buniek. Ešte v nedávnej minulosti prevládal trend liečiť antihistaminikami príznaky alergie, a to len do odoznenia jej príznakov. Zo súčasných poznatkov a výsledkov klinického skúšania však podporujú koncepciu tzv. kontinuálnej liečby antihistaminikami. Koncepcia kontinuálnej liečby predpokladá liečbu antihistaminikami počas celého trvania peľovej sezóny s cieľom ovplyvniť mechanizmus vývoja alergie a nielen jej príznaky.

Antihistaminiká:

  • celosvetovo patria k skupine najčastejšie predpisovaných liekov
  • majú významné miesto v liečbe alergickej rinitídy, urtikárie a atopického ekzému, celkovo ich je na svete dostupných viac ako 40 druhov
  • podstatne bezpečnejšie a účinnejšie sú antihistaminiká najnovšej generácie, ako napr. levocetirizín alebo desloratadín, o ktorých existuje veľké množstvo dobre zdokumentovaných klinických a farmakologických údajov

Klinická liečba (vysokohorská, kúpeľná prímorská) je indikovaná pri všetkých alergických ochoreniach a mala by byť pravidelným doplnkom terapie každého alergického ochorenia.