Liekové alergény

Každý liek môže spôsobiť nežiaducu liekovú reakciu (vrátane alergie). Avšak väčšinu liekových alergických reakcií spôsobuje obmedzené spektrum liekov.

Typy liekov, ktoré najčastejšie spôsobujú alergické reakcie:


 • Antibiotiká sú hlavnou príčinou liekovej alergie. Penicilin a iné farmaká tejto skupiny sú pravdepodobne najčastejšie používané antibiotiká, pretože sú účinné proti veľkému množstvu zárodkov a majú nízky stupeň toxicity v porovnaní s antibiotikami z iných skupín. Sú taktiež najčastejšou príčinou liekovej alergie.
 • Sulfonamidy
 • Lieky používané na liečbu kŕčov
 • Lieky používané v anestézii
 • Inzulin
 • Vakcíny
 • Alergény používané na desenzibilizáciu

Tip: 80% všetkých alergických a pseudoalergických reakcií sú zapríčinené penicilínom a penicilínu podobnými antibiotikami, sulfonamidmi a aspirínom a ďaľšími podobnými protizápalovými a bolesť uvoľňujúcimi liekmi.

Zastavenie liečby liekom, ktorý spôsobil reakciu je prvým opatrením, ktoré by ste mali urobiť. Avšak bolo by rozumné informovať vášho lekára ohľadne rozhodnutia o ukončení užívania liekov.

Tip: Pokiaľ sa nevyvinula život ohrozujúca alergická reakcia neprerušujte liečbu bez porady s lekárom.

Iné následky liekovej alergie ako anafylaxia či angioedém obyčajne neznamenajú ohrozenie života a poskytnú čas na konzultáciu s lekárom, ktorý rozhodne o najlepšom spôsobe stratégie vo vašom prípade.

Čo robiť, aby sme predišli ďalším alergickým reakciám na lieky?


 • Redukovať nepotrebné užívanie liekov.
 • Ak ste zažili nežiaduci účinok lieku, neberte liek opäť, pokiaľ vám lekár nepotvrdí jeho bezpečnosť.
 • Ak ste mali alergickú reakciu na liek, pamätajte, že môžete reagovať na iné druhy z rovnakej skupiny liekov. Preto si overte pred užitím lieku príbuzného tomu, čo vám spôsobil ťažkosti, či nie ste alergický aj na ten.
 • Zapisujte si záznamy o všetkých nežiaducich účinkoch lieku, ktoré ste zažili. Poznačte si názov lieku, dávku, ktorú ste užili, názvy ďalších liekov, ktoré ste užili v ten istý čas, ochorenie, pre ktoré boli lieky predpísané a príznaky, ktoré sa vám objavili.
 • Keď vám lekár predpíše liečbu na zdravotný problém, nezabudnite ho informovať o nežiaducich účinkoch lieku, ktoré ste už v minulosti zažili, aj keď si myslíte, že to nie je podstatné pre súčasné ochorenie či liečbu. Niekedy sa používajú lieky podobnej chemickej štruktúry na liečbu úplne odlišných stavov.