Alergény

Čo je to alergén?


Alergie sa prejavujú po kontakte organizmu s rôznymi látkami životného prostredia - alergénmi. Alergény nie sú prirodzene agresívne látky. Je dôležité uvedomiť si, že alergény nie sú agresívne častice (ako baktérie či vírusy) a u väčšiny ľudí nespôsobujú žiadne prejavy. Avšak 10-20 % ľudí vďaka anomálii vo fungovaní imunitného systému, ktorý je geneticky daný od narodenia, bude alergény falošne vnímať ako agresívne a bude produkovať obrannú imunitnú reakciu. Abnormálna imunitná reakcia voči alergénom je zodpovedná za mnohoraké prejavy alergického ataku: kýchanie, svrbenie, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, začervenanie atď.

Typy alergénov


Okolo nás existujú tisíce alergénov, ktoré sa líšia svojim pôvodom, štruktúrou či cestou, akou vstupujú do organizmu. Obrovské množstvo alergií je zapríčinených alergénmi vznášajúcimi sa v okolitom vzduchu. Alergény však môžu prísť do kontaktu s telom aj prehltnutím, injekciou alebo priamym kontaktom, či vniknutím cez vonkajší povrch tela (kožu). Vo väčšine prípadov sa alergia prejaví v orgáne, kde prebieha kontakt s alergénom (nádcha a astma - vzdušné alergény, kontaktná dermatitída - kontaktné alergény, tráviaci trakt - potravinové alergény). Avšak niekedy môžu alergény spustiť symptómy v orgánoch vzdialených od miesta kontaktu.