Peľová situácia za 30 týždeň 2019

31.07.2019

Peľová situácia v SR za 30. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska

trávy lipnicovité, palina, ambrózia ,  pŕhľavovité,  štiav, skorocel, mrlík, mrkvovité a astrovité,

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy .Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých  jedného z najsilnejších alergénov tohto obdobia  opäť poklesli. Nárast zaznamenali denné koncentrácie peľu paliny. Peľ ambrózie sa stále objavoval  len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Vo veľmi vysokých hladinách sa udržiavali denné koncentrácie  spór húb (plesní). Peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili  monitorovacie stanice v Žiline 56 peľových zŕn  v mvzduchu, v  Košiciach 50 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 31 peľových zŕn  v mvzduchu , v Nitre 24 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave už len 14 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytili v Košiciach – 28 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Banskej Bystrici 22 peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ paliny len vo veľmi nízkych denných koncentráciách. Peľ inváznej ambrózie dosahoval na celom území len veľmi nízke koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici 370 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline 377 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Bratislave 210 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach a Nitre Bratislave po 210  peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ  mrlíka, skorocelu, štiavu, rastlín z čeľadí astrovitých a mrkvovitých.  Koncentrácie spór húb (plesní) sa udržali na veľmi vysokej úrovni  a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária, ktorých denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  vždy výrazne  narastajú do veľmi vysokých hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 31 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pomaly  končí a ich denné koncentrácie postupne klesajú do alergologicky nevýznamných hladín. Peľ tráv v alergologicky významných  koncentráciách sa ešte môže vyskytnúť na strednom , severnom a východnom Slovensku. Peľ paliny dosiahne alergologicky významné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Zvýšia sa aj denné hladiny peľu inváznej ambrózie. Denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy  sa udržia vo veľmi vysokých hladinách.. Ustálené budú denné koncentrácie peľu  „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov . Koncentrácie spór húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké koncentrácie. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, očakávame nárast denných koncentrácií peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..