Peľová situácia za 29 týždeň 2019

24.07.2019

Peľová situácia v SR za 29. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,   , pŕhľavovité,  štiav, skorocel, mrlík, mrkvovité a astrovité, palina, ambrózia

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Počas uplynulého týždňa dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy  spolu s najsilnejším alergénom tohto obdobia - peľom  tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa udržiavali vo veľmi vysokých koncentračných úrovniach.  Peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili  monitorovacie stanice v Žiline  107 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 33 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave už len 10 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici 361 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline 265 peľových zŕn  v mvzduchu a  v Bratislave 205 peľových zŕn  v mvzduchu.  . Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ  mrlíka, skorocelu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Peľ paliny a ambrózie vo veľmi nízkych koncentráciách sme zachytili najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Koncentrácie spór húb (plesní) sa udržali na veľmi vysokej úrovni  a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária, ktorých denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  vždy výrazne  narastajú do veľmi vysokých hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 30 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu   končí a ich denné koncentrácie postupne klesajú do alergologicky nevýznamných hladín. Peľ tráv v alergologicky významných  koncentráciách sa miestami môže vyskytnúť na strednom  a severnom Slovensku. Denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy a tiež peľu  „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov zaznamenajú mierny nárast.  Pomaly bude pribúdať peľ paliny a ambrózie.  Koncentrácie spór húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké koncentrácie. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, očakávame nárast denných koncentrácií peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..