Peľová situácia za 27 týždeň 2019

10.07.2019

Peľová situácia v SR za 27. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,   baza, lipa gaštan, pŕhľavovité,  štiav, skorocel, mrlík, mrkvovité a astrovité, palina, ambrózia

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Počas uplynulého týždňa dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy spolu s najsilnejším alergénom tohto obdobia - peľom  tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa udržiavali vo veľmi vysokých koncentračných úrovniach.  Peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili  monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 99 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 145 peľových zŕn  v  m3  vzduchu, v Košiciach 69 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave  88  peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 164peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline  172 peľových zŕn  v mvzduchu a  v Bratislave 71 peľových zŕn  v mvzduchu.  Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ tráv a pŕhľavy v stredných až  nízkych koncentráciách. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ bazy, lipy, gaštanu , mrlíka, skorocelu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Monitorovacie stanice v Bratislave a Košiciach zachytili prvý peľ ambrózie, monitorovacia stanica v Žiline zas prvý peľ paliny. Koncentrácie spór húb (plesní) sa udržali na veľmi vysokej úrovni  a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária, ktorých denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  vždy výrazne  narastajú do veľmi vysokých hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 28 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu  prešla už aj v druhom kvitnutí svojim vrcholom a ich denné koncentrácie budú mať mierne klesajúcu tendenciu. Denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy a tiež peľu  „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov mierne poklesnú. Peľ tráv vo vysokých koncentráciách sa bude vyskytovať najmä na strednom a severnom Slovensku. Ojedinele sa vyskytnú ďalšie peľové zrná paliny a ambrózie. Koncentrácie spór húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké koncentrácie. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, očakávame nárast denných koncentrácií peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a ochladením.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..