Peľová situácia za 26 týždeň 2019

03.07.2019

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,   baza, lipa gaštan, pŕhľavovité,  štiav, skorocel, mrlík, mrkvovitéa astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Aj v  uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy spolu s najsilnejším alergénom tohto obdobia - peľom  tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré prechádzajú obdobím druhého kvitnutia. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa udržiavali vo veľmi vysokých koncentračných úrovniach.  Peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili  monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 265 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 175 peľových zŕn  v  m3  vzduchu, v Nitre 111 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 98  peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 306 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline  170 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 136 peľových zŕn  v mvzduchu a  v Bratislave 125 peľových zŕn  v mvzduchu.  Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ tráv a pŕhľavy v stredných až  nízkych koncentráciách. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ bazy, lipy, gaštanu , mrlíka, skorocelu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Koncentrácie spór húb (plesní) sa udržali na veľmi vysokej úrovni  a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária, ktorých denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  vždy výrazne  narastajú do veľmi vysokých hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 27 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu  pokračuje druhým kvitnutím a ich denné koncentrácie sa udržia približne na úrovni minulého týždňa. Stúpajúcu tendenciu budú mať denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy a tiež peľu  „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov. Peľ tráv vo vysokých koncentráciách sa bude vyskytovať najmä na strednom a severnom Slovensku. Koncentrácie spór húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké koncentrácie. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, očakávame nárast denných koncentrácií peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..