Peľová situácia za 24 týždeň 2019

19.06.2019

Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité,  borovicovité, pajaseň, baza, lipa gaštan, pŕhľavovité,  štiav, skorocel,mrlík, mrkvovitéa astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Aj v uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie peľu ihličnanov poklesli do stredných až nízkych koncentrácií. Stúpli  denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcich pŕhľavovitých. Najsilnejí alergén tohto obdobia – peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách zachytili  monitorovacie stanice v Banskej Bystrici – 266 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 162 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 81 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre  97 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 373 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline  277 peľových zŕn  v mvzduchu , v Bratislave 176 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 167 peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ tráv a pŕhľavy v stredných až  nízkych koncentráciách. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ pajaseňa, bazy, lipy, gaštanu , mrlíka, skorocelu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Koncentrácie spór húb (plesní) sa zvýšili a  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária, ktorých denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 25 . týždeň 2019 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých – najsilnejšiho alergénu  pokračuje a ich denné koncentrácie sa udržia približne na úrovni minulého týždňa. Stúpajúcu tendenciu budú mať denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy a tiež peľu         „ burín“ – skorocelu, štiavu a mrlíkov. Peľ tráv vo vysokých koncentráciách sa bude vyskytovať najmä na strednom a severnom Slovensku. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude  lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..