Peľová situácia za 20 týždeň 2019

21.05.2019

Peľová situácia v SR za 20 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

trávy lipnicovité, breza, jaseň,  cyprusovité-tisovité, javor, hrab, dub, vŕba, pŕhľavovité, orech, buk, štiav, borovicovité, pagaštan, skorocel, baza

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  ihličnanov. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa, vŕby, duba, javora, hrabu i jaseňa mali klesajúcu tendenciu.  Denné koncentrácie peľu brezy poklesli a len ojedinele dosahovali alergologicky významné koncentrácie. Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 34   peľových zŕn  v mvzduchu,  v Žiline – 42  peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre bolo maximum 27 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ pagaštanu, pŕhľavovitých, orecha, buka, duba, skorocelu, štiavu a bazy. Denná koncentrácia peľu tráv  z čeľade lipnicovitých sa zvýšila, a to na celom území Slovenska. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 21 . týždeň 2019 

Peľová sezóna brezy - najsilnejšieho alergénu, končí, denné koncentrácie tohto silného alergénu budú mať naďalej klesajúcu tendenciu. Peľ brezy už nedosiahne alergologicky významné koncentrácie. Významne narastú denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Taktiež sa na celom území Slovenska zvýši denná koncentrácia peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA.