Peľová situácia za 18 týždeň 2019

07.05.2019

Peľová situácia v SR za 18 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

breza, jaseň, trávy lipnicovité,  cyprusovité-tisovité, javor,  topoľ ,hrab, dub, vŕba, pŕhľavovité, orech, buk, štiav, borovicovité, pagaštan,skorocel

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni aj napriek  nepriaznivému počasiu dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  silno alergizujúcej brezy, ktorý  miestami dosahoval alergologicky významné koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice na  severnom a strednom Slovensku.  Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa , vŕby , hrabu i jaseňa mali klesajúcu tendenciu.  Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 325   peľových zŕn  v mvzduchu,  v Žiline – 246  peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave bolo maximum 128 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ javora,  pŕhľavovitých, orecha, buka, duba, skorocelu a štiavu. Peľové zrná tráv  z čeľade lipnicovitých sa udržiavajú v nízkych koncentráciách na celom území Slovenska. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 19 . týždeň 2019 

Peľová sezóna sezóna brezy - najsilnejšieho alergénu , prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie tohto silného alergénu budú maťnaďalej klesajúcu tendenciu. V budúcom týždni očakávame  alergologicky významné denné koncentrácie peľu brezy na strednom a severnom Slovensku.  Predpokladáme ešte nárast  denných koncentrácií peľu buka.. Narastú denné koncentrácie peľu ihličnanov. Peľ tráv bude pribúdať na celom území Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..