Peľová situácia za 17 týždeň 2019

02.05.2019

Peľová situácia v SR za 17 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

breza, jaseň, trávy lipnicovité,  cyprusovité-tisovité, javor,  topoľ ,hrab, dub, vŕba, pŕhľavovité, orech, buk, štiav, borovicovité, pagaštan

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni aj napriek prevažne nepriaznivému počasiu dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ  silno alergizujúcej brezy, ktorý dosahoval alergologicky významné koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice na  severnom a strednom Slovensku.  Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa , vŕby , hrabu i jaseňa mali klesajúcu tendenciu.  Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 283   peľových zŕn  v mvzduchu,  v Žiline – 1101  peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave bolo maximum 742 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ javora,  pŕhľavovitých, orecha, buka, duba, ostrice. Peľové zrná tráv  z čeľade lipnicovitých v nízkych koncentráciách  zachytili už  všetky monitorovacie stanice. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 18 . týždeň 2019 

Peľová sezóna sezóna brezy - najsilnejšieho alergénu , prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie tohto silného alergénu budú mať klesajúcu tendenciu. V budúcom týždni očakávame  alergologicky významné denné koncentrácie peľu brezy na celom území Slovenska.  Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých , peľu topoľa , vŕby, hrabu a jaseňa  budú naďalej klesať.  Predpokladáme ešte mierny nárast  denných koncentrácií peľu duba a hrabu. Narastú denné koncentrácie peľu ihličnanov. Peľ tráv bude pribúdať na celom území Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..