Peľová situácia za 16 týždeň 2019

25.04.2019

Peľová situácia v SR za 16 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

breza, jaseň, trávy lipnicovité,  cyprusovité-tisovité, javor,  topoľ ,hrab, dub, vŕba, pŕhľavovité, orech,

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Slnečné a trochu veterné počasie počas veľkonočných sviatkov prinieslo so sebou  veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší.. Na celom území Slovenska dominoval  peľ silno alergizujúcej brezy, ktorý dosahoval veľmi vysoké koncentrácie – na severnom a strednom Slovensku  to bolo až niekoľko tisíc peľových zŕn v v mvzduchu.  Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa a vŕby mali klesajúcu tendenciu.  Peľová sezóna brezy vyvrcholila.  Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici 2948   peľových zŕn  v mvzduchu,  v Žiline – 5296  peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave bolo maximum 2491 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 602 peľových zŕn  v mvzduchu, v Trnave 567 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Košiciach 459 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ hrabu, vŕby, javora,  pŕhľavovitých, orecha, ostrice a peľové zrná tráv  z čeľade lipnicovitých v nízkych koncentráciách  zachytili už aj monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Žiline.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 17 . týždeň 2019 

Peľová sezóna sezóna brezy - najsilnejšieho alergénu , ktorá dosiahla svoje tohoročné maximá ,  pokračuje ďalej. V budúcom týždni očakávame alergologicky významné denné koncentrácie peľu brezy na celom území Slovenska. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých , peľu topoľa , vŕby  budú naďalej klesať.  Predpokladáme ešte mierny nárast  denných koncentrácií peľu duba a hrabu. Peľ tráv bude pribúdať na celom území Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..