Peľová situácia za 14 týždeň 2019

10.04.2019

Peľová situácia v SR za 14 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

breza, jaseň, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ ,hrab, dub, brest, vŕba,

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval  v ovzduší na celom území Slovenska peľ silno alergizujúcej brezy. Peľ jelše a liesky  sa vyskytoval už len ojedinele. Klesajú denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, topoľa a vŕby. Peľová sezóna brezy sa spustila naplno a peľ brezy dosahoval  alergologicky  významné koncentrácie na celom území. Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Bratislave a to 610 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline bolo maximum 290 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 225 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 112 peľových zŕn  v mvzduchu, v Trnave 80 peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach 68 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie dosiahol slabo alergizujúci peľ topoľa v Bratislave  - 290 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Žiline 108 peľových zŕn  v mvzduchu . Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici - 121 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 95  peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 96 peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach 57 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ hrabu, brestu, duba, vŕby a javora. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po dažďoch a oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 15 . týždeň 2019 

Peľová sezóna sezóna brezy - najsilnejšieho alergénu sa naplno rozbehla. V budúcom týždni očakávame nárast  denných koncentrácií peľu brezy na celom území Slovenska. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých , peľu topoľa , vŕby budú mať klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska. Predpokladáme nárast denných koncentrácií peľu  jaseňa, duba a hrabu. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..