Peľová situácia za 12 týždeň 2019

27.03.2019

Peľová situácia v SR za 12 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest, jaseň, vŕba, dub, breza 

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa a jelše. Alergologicky významné koncentrácie peľu jelše zachytila už len monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, pričom maximum bolo 56 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 70 peľových zŕn  v mvzduchu. Na ostatnom území peľ jelše dosahoval už len nízke denné koncentrácie. Peľ liesky dosiahol v Banskej Bystrici maximum 115 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 103 peľových zŕn  v mvzduchu a ostatné monitorovacie stanice hlásili záchyt len v nízkych až veľmi nízkych koncentráciách. Najvyššie denné koncentrácie dosahoval slabo alergizujúci peľ topoľa – v Bratislave bola najvyššia nameraná hodnota 687 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 335 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Žiline 319 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 127 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ drevín cyprusovitých-tisovitých dosiahol najvyššie koncentrácie v Žiline 684 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 280 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Bratislave 263 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie v Bratislave 278 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 72 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 41 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytovaj ešte peľ brestu, duba, vŕby, javora a na monitorovacích staniciach v Banskej Bystrici, Bratislave a Žiline sme zachytili prvé peľové zrná brezy – najsilnejšieho alergénu  najbližších týždňov. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 13 . týždeň 2019 

Peľová sezóna liesky a jelše končí ,  ich peľ sa môže v  alergologicky významných koncentráciách vyskytovať už len na strednom a severnom Slovensku, kde jeho zdrojom sú liesky a jelše  z horských strání a dolín s vysokou snehovou pokrývkou. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých a peľu topoľa budú narastať už len na strednom, severnom a východnom Slovensku. Denné koncentrácie peľu jaseňa i duba sa zvýšia aj v chladnejších oblastich Slovenska. Denné koncentrácie peľu ďalšieho silného alergénu – brezy budú za slnečných a veterných dní narastať na celom úzšemí Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..