Peľová situácia za 11 týždeň 2019

20.03.2019

Peľová situácia v SR za 11 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest, jaseň, vŕba, dub

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Sychravé počasie v uplynulom týždni spojené so zvýšenou zrážkovou činnosťou a nočným ochladením spôsobilo na väčšine územia  Slovenska  pokles peľových alergénov v ovzduší. Výnimku tvorila nedeľa, keď po oteplení  výrazne stúpli denné koncentrácie peľu v ovzduší. Najvýraznejší nárast zaznamenala monitorovacia stanica v Banskej Bystrici , kde celkové denné koncentrácie peľu dosiahli 1083 peľových zŕn  v mvzduchu v Bratislave to bolo 281 peľových zŕn  v mvzduchu , v Nitre 299 peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach 114 peľových zŕn  v mvzduchu. V  ovzduší  sa na celom území Slovenska vyskytoval peľ jelše, liesky ,drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, vŕby, brestu, jaseňa a zaznamenali sme aj prvý peľ duba. Peľová sezóna jelše a liesky končí, denné koncentrácie ich peľu dosahovali už len nízke e až stredné koncentrácie. Výnimkou bola iba nedeľa v Banskej Bystrici, keď vplyvom peľu prineseného z horských dolín a strání s pretrvávajúcou snehovou pokrývkou boli namerané veľmi vysoké denné koncentrácie. Podľa údajov  tejto monitorovacej stanice 17.3.2019  peľ jelše dosiahol koncentráciu 293 peľových zŕn  v mvzduchu. a peľ liesky 155 peľových zŕn  v mvzduchu.. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a peľová sezóna topoľa prešli svojim vrcholom a ich denné koncentrácie mali klesajúcu tendenciu. Výraznejší nárast denných koncentrácií peľu týchto drevín zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, kde peľ topoľa dosiahol v nedeľu 119 peľových zŕn  v mvzduchu a peľ drevín z čeľadí cyprusovité – tisovité až 474 peľových zŕn  v mvzduchu.  Peľ jaseňa dosiahol v Bratislave najvyššiu hladinu 59 peľových zŕn  v mvzduchu. a v Nitre 61 peľových zŕn  v mvzduchu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 12 . týždeň 2019 

Peľová sezóna liesky a jelše končí ,  ich peľ sa bude v alergologicky významných koncentráciách vyskytovať už len na strednom, severnom a východnom Slovensku, kde jeho zdrojom sú liesky a jelše  z horských strání a dolín s vysokou snehovou pokrývkou. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých a peľu topoľa budú narastať už len na strednom, severnom a východnom Slovensku. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu jaseňa i buka. Pri oteplení v krátkom čase môžeme očakávať aj prvý peľ ďalšieho silného alergénu – brezy.  Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a prípadnými nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..