Peľová situácia za 8 týždeň 2019

27.02.2019

Peľová situácia v SR za 07. a 08. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Začíname peľové spravodajstvo 2019!

  Začiatok roka 2019 priniesol so sebou okrem poriadnej snehovej prikrývky na veľkej časti Slovenska aj pomerne veľké výkyvy teplôt. Vo februári sa  často po silnejších nočných mrazoch vyšplhali denné  teploty  aj na viac ako 10ºC. Dostatok vlahy, slnečný svit a pomerne teplé dni spôsobili skoršie kvitnutie prvých jarných alergénov jelše a liesky najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Nočné mrazy síce trochu pribrzdili kvitnutie, ale ani silné mrazivé noci počas minulého víkendu nezastavili už rozbehnutý proces kvitnutia. Dokladom toho sú aj výsledky monitorovania výskytu peľu v ovzduší. Tohoročný peľový monitoring  z technicko-bezpečnostných dôvodov spúšťame oficiálne od 9.kalendárneho týždňa, preto kompletné výsledky za celé Slovensko budú až nasledujúci týždeň. Monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Bratislave začali s monitorovaním už v 7. kalendárnom týždni, pričom zo začiatku Banská Bystrica zachytila len nízke koncentrácie peľu jelše a veľmi nízke koncentrácie peľu liesky v ovzduší ,  v  Bratislave  bola situácia podobná. Po teplom víkende došlo v ôsmom kalendárnom týždni k prudkému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší, pričom k vyvrcholeniu došlo v stredu 20.2.2019, kedy denné koncentrácie peľu jelše v Bratislave dosiahli 330 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici peľ jelše dosiahol koncentráciu 128 peľových zŕn  v mvzduchu . V ten istý deň peľ liesky v Bratislave dosiahol koncentráciu 42 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Banskej Bystrici 23 peľových zŕn  v mvzduchu . V druhej polovici týždňa s prudkým poklesom nočných teplôt došlo aj k výraznému  zníženiu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Okrem peľu jelše a liesky sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých, ktorý dosahoval zatiaľ len veľmi nízke až nízke koncentrácie.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke až stredné hladiny.    

Prognóza  peľovej situácie v SR - 9 . týždeň 2019 

Peľová sezóna jelše  sa prudko rozbehla  na väčšine územia Slovenska, preto počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vysoké až veľmi vysoké   koncentrácie peľu v ovzduší. Pribudne aj peľu liesky, ktorá tiež dosiahne alergologicky významné koncentrácie. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB a ÚVZ SR BA .