Peľová situácia za 42 týždeň 2018

24.10.2018

Peľová situácia v SR za 42. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité, palina, ambrózia,  mrlíkovité, astrovité, pŕhľavovité, skorocel

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium 

Jesenné počasie s rannými hmlami, zrážkami a ochladením, prináša ako každoročne značnú úľavu pre alergikov, nakoľko sa v ovzduší peľové zrná vyskytujú len ojedinele aj to už len vo veľmi nízkych denných koncentráciách. Veľmi nízke hladiny denných koncentrácií peľu a veľmi zúžené druhové spektrum zaznamenali monitorovacie stanice na celom území Slovenska. Peľ ambrózie, ktorý je najsilnejším a najvýznamnejším peľovým alergénom jesene, sa v uplynulom týždni vyskytoval v ovzduší už len ojedinele a v alergologicky  nevýznamných koncentráciách na celom území Slovenska. Podľa údajov monitorovacích staníc v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline denné koncentrácie peľu ambrózie dosahovali najvyššiu dennú koncentráciu 2 – 4 peľové zrná  v mvzduchu. V ovzduší sa  vyskytoval ojedinele ešte peľ tráv, skorocelu,  mrlíka, astrovitých a pŕhľavy, ale väčšinou v maximálnych denných koncentráciách 1 až 2 peľové zrná v mvzduchu . Veľmi výrazne poklesli aj denné koncentrácie spór plesní.

Prognóza peľovej situácie v SR – 43. týždeň 2018 

Peľová sezóna roku 2018 je už v podstate na svojom konci. Ani prípadné oteplenie už so sebou neprinesie nárast denných koncentrácií peľu do alergologicky významných hladín. Denné hladiny spór plesní si s veľkou pravdepodobnosťou udržia podobné hodnoty ako v uplynulom týždni, prípadne zaznamenajú ďalší pokles. Oficiálny monitoring peľu a spór v ovzduší bude pokračovať do konca októbra. Monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Bratislave budú podľa poveternostnej situácie pokračovať s monitoringom minimálne do konca novembra.

Ďakujeme za Vašu priazeň a s textovými správami sa opäť prihlásime na jar 2019!

                       RNDr. Janka Lafférsová

                      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA.