Peľová situácia za 40 týždeň 2018

10.10.2018

Peľová situácia v SR za 40. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité, palina, ambrózia,  mrlíkovité, astrovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrkvovité, chmeľ

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium 

Jesenné počasie  naďalej prináša pekné dni aj pre alergikov. Na celom území Slovenska síce stále dominuje  peľ bylín s prevažným zastúpením najsilnejšieho alergénu leta peľu ambrózie, ale jej denné koncentrácie nedosahovali  alergologicky významné hladiny. Poklesli aj celkové denné koncentrácie peľu a spór plesní . V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo opäť  k  poklesu peľu v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili  v Banskej Bystrici 18 peľových zŕn v mvzduchu , v Bratislave  8 peľových zŕn v mvzduchu a v Košiciach len 4  peľové zrná v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ojedinele ešte peľ chmeľu,  skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium, Alternária Epiccocum.

Prognóza peľovej situácie v SR – 41. týždeň 2018 

Aj napriek predpovedanému babiemu letu nepredpokladáme nárast denných koncentrácií peľu ambrózie do alergologicky významných hladín. Celkové denné koncentrácie peľu  predpokladáme na približne rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom týždni, preto nie je predpoklad, že by dosahovali alergologicky významné koncentrácie. Denné koncentrácie peľu a  spór plesní majú tiež klesajúcu tendenciu.

                       RNDr. Janka Lafférsová

                      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA.