Peľová situácia za 38 týždeň 2018

28.09.2018

Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité, palina, ambrózia,  mrlíkovité, astrovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrkvovité, chmeľ

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium 

Na celom území Slovenska stále dominuje  peľ bylín s prevažným zastúpením najsilnejšieho alergénu leta peľu ambrózie a slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých. Alergologicky významné  denné koncentrácie peľu  ambrózie  boli zachytené všetkými monitorovacími stanicami. Denné koncentrácie peľu tráv a peľu paliny dosahujú už len  veľmi nízke denné koncentrácie.  V porovnaní s predchádzajúcim týždňom veľmi vysoké denné koncentrácie peľu ambrózie boli zachytené už len v Bratislave začiatkom týždňa.  Denné koncentrácie peľu paliny dosahovali v prevažnej miere nízke až  veľmi nízke hladiny. Denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých dosahovali tiež  len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili  v Bratislave 147 peľových zŕn v mvzduchu , v Banskej Bystrici 64 peľových zŕn v mvzduchu, v Trnave 96 peľových zŕn v mvzduchu, v Nitre 63 peľových zŕn v mvzduchu a v Košiciach 41 peľových zŕn v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ chmeľu,  skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium, Alternária Epiccocum.

Prognóza peľovej situácie v SR – 39. týždeň 2018 

Peľová situácia sa výraznejšie nezmení, naďalej bude prevažovať peľ bylín s najväčším zastúpením peľu ambrózie a  pŕhľavovitých. Denné koncentrácie peľu ambrózie síce poklesnú, ale  môžu ešte dosahovať alergologicky významné koncentrácie. Počas ochladenia, búrok a inej zrážkovej činnosti bude dochádzať k poklesu peľu v ovzduší. Denné koncentrácie spór plesní majú stúpajúcu tendenciu.

                       RNDr. Janka Lafférsová

                      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA.