Peľová situácia za 37 týždeň 2018

20.09.2018

Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité, palina, ambrózia,  mrlíkovité, astrovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrkvovité, chmeľ

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium 

Na celom území Slovenska stále dominuje  peľ bylín s prevažným zastúpením najsilnejšieho alergénu leta peľu ambrózie a slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých. Alergologicky významné  denné koncentrácie peľu  ambrózie  boli zachytené všetkými monitorovacími stanicami. Denné koncentrácie peľu tráv a peľu paliny dosahujú už len  veľmi nízke denné koncentrácie.  V porovnaní s predchádzajúcim týždňom vysoké denné koncentrácie peľu ambrózie boli zachytené už len v Bratislave uprostred týždňa . Denné koncentrácie peľu paliny opäť  poklesli a dosahovali v prevažnej miere len veľmi nízke hladiny.   Poklesli aj denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých, ktoré dosahovali už len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili  v Bratislave 159 peľových zŕn v mvzduchu , v Banskej Bystrici 34 peľových zŕn v mvzduchu a v Košiciach 38 peľových zŕn v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ chmeľu,  skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium, Alternária Epiccocum.

Prognóza peľovej situácie v SR – 38. týždeň 2018 

Peľová situácia sa výraznejšie nezmení, naďalej bude prevažovať peľ bylín s najväčším zastúpením peľu ambrózie a  pŕhľavovitých. Denné koncentrácie peľu ambrózie síce poklesnú, ale  môžu ešte dosahovať alergologicky významné koncentrácie. Počas ochladenia, búrok a inej zrážkovej činnosti bude dochádzať k poklesu peľu v ovzduší. Denné koncentrácie spór plesní majú stúpajúcu tendenciu.

                       RNDr. Janka Lafférsová

                      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA.