Peľová situácia za 19 týždeň 2018

16.05.2018

Peľová situácia v SR za 19. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité,  breza, borovicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň javor ,orech, dub, buk, platan, pagaštan, baza, agát, ružovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni sa v ovzduší kumulovali vysoké koncentrácie peľu rozličných druhov stromov a bylín. Peľ brezy sa vyskytoval už len v nízkych alergologicky nevýznamných koncentráciách.  Vyvrcholila peľová sezóna ihličnanov, ktorých veľké peľové zrná vytvárali  viditeľné žlté povlaky na autách,  parapetoch., či okrajoch mlák. Dokvital ešte jaseň, hrab, buk a duby.  Druhové spektrum peľu v ovzduší sa opäť zmenilo, vo vyšších koncentráciách pribudli trávy a kumulácia peľu alergologicky významných druhov znamená  pokračujúcu veľkú záťaž pre alergikov.  Najvyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší zachytil i monitorovacie stanice v Žiline 1 444 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 946  peľových zŕn  v mvzduchu, pričom najvyšší podiel mal peľ ihličnanov. Ostatné monitorovacie stanice zachytili maximálne denné koncentrácie peľu do 500 peľových zŕn  v mvzduchu . V Žiline  peľ ihličnanov dosiahol ešte dennú koncentráciu až 1346 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv uvádza Banská Bystrica – 482 peľových zŕn  v mvzduchu , Bratislava 70 peľových zŕn  v mvzduchu , Nitra 98 peľových zŕn  v mvzduchu , Trnava 57 peľových zŕn  v mvzduchu  a Košice 45 peľových zŕn  v mvzduchu . Okrem uvedených druhov, sa v ovzduší vyskytoval  ešte peľ agátu, pagaštanu, platanu, javora,  ružovitých ( ovocné stromy/ a bazy . Z bylín to bol peľ pŕhľavovitých, skorocelu, štiavu a najmä tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých sa naplno rozbehla. Na vysokých koncentráciách peľu tráv na strednom a severnom Slovensku má veľký podiel peľ transportovaný z lúčnych porastov.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.      

Prognóza  peľovej situácie v SR - 20. týždeň 2018 

Peľová sezóna brezy skončila, jej peľ sa môže vyskytnúť len ojedinele vo veľmi nízkych koncentráciách.  Znižovať sa budú aj denné koncentrácie peľu jaseňa, buka, duba, hrabu, drevín cyprusovitých-tisovitých i javora.  V ovzduší bude ešte prevládať peľ ihličnanov, ale v oveľa nižších hladinách ako uplynulý týždeň. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých., ktoré budú najvýznamnejším alergénom  najbližších mesiacov. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .