Peľová situácia za 18 týždeň 2018

10.05.2018

Peľová situácia v SR za 18. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Trávy lipnicovité, breza,  borovicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň javor, vŕba,orech, dub, buk, platan, pagaštan,baza, agát, ružovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni sa v ovzduší kumulovali vysoké koncentrácie peľu rozličných druhov stromov a bylín. Peľ brezy dosahoval začiatkom týždňa na väčšine územia ešte vysoké, resp. stredné denné koncentrácie. Vrcholila peľová sezóna ihličnanov, ktorých veľké peľové zrná vytvárali  viditeľné žlté povlaky na autách,  parapetoch., či okrajoch mlák. Kvitol ešte jaseň, dokvital  hrab,  kvitol aj  buk a duby.  Druhové spektrum peľu v ovzduší sa opäť zmenilo, pribudli trávy a kumulácia peľu alergologicky významných druhov znamená  pokračujúcu veľkú záťaž pre alergikov.  Vysoké denné koncentrácie  peľu brezy  80 peľových zŕn  v mvzduchu ,  vysoké koncentrácie peľu buka  148 peľových zŕn  v mvzduchu, peľ duba na úrovni 142 peľových zŕn  v mvzduchu a  jaseňa v koncentrácii 194 peľových zŕn  v mvzduchu začiatkom týždňa zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici. Táto udáva zo dňa 3.5..2018 aj veľmi vysoké koncentrácie peľu ihličnanov  1468 peľových zŕn  v mvzduchu. V Žiline  peľ ihličnanov dosiahol 5.5.2018  dennú koncentráciu až 3204 peľových zŕn  v mvzduchu . V Košiciach dosiahla breza začiatkom týždňa dennú koncentráciu 214 peľových zŕn  v mvzduchu .V Bratislave dosiahla breza maximálnu dennú koncentráciu 52 peľových zŕn  v mvzduchu, borovicovité 696 peľových zŕn  v mvzduchu, dub 75 peľových zŕn  v mvzduchu a trávy  44  peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv uvádza Banská Bystrica – 60 peľových zŕn  v mvzduchu , Nitra 51 peľových zŕn  v mvzduchu , Bratislava 44 peľových zŕn  v mvzduchu , Žilina 28 peľových zŕn  v mvzduchu  a Košice 22 peľových zŕn  v mvzduchu . Okrem uvedených druhov, sa v ovzduší vyskytoval  ešte peľ agátu, pagaštanu, platanu, javora,  ružovitých ( ovocné stromy/ a bazy . Z bylín to bol peľ pŕhľavovitých, skorocelu, štiavu a najmä tráv z čeľade lipnicovitých. Začala peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých. V stredných  koncentráciách  bol peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, v nižších peľ vŕby . Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.      

Prognóza  peľovej situácie v SR - 19. týždeň 2018 

Peľová sezóna brezy končí, nie je predpoklad, že by ešte mohla dosiahnuť alergologicky významné koncentrácie. Znižovať sa budú aj denné koncentrácie peľu jaseňa, buka, duba, hrabu, drevín cyprusovitých-tisovitých, javora a vŕby. V ovzduší bude ešte prevládať peľ ihličnanov, ale v nižších hladinách ako uplynulý týždeň. Pribudne peľu tráv z čeľade lipnicovitých., ktoré budú najvýznamnejším alergénom najbližších mesiacov. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .