Peľová situácia za 17 týždeň 2018

03.05.2018

Peľová situácia v SR za 17. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň javor, topoľ, brest, vŕba, dub, buk, ružovité, pŕhľavovité, trávy lipnicovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Pretrvávajúce , na toto obdobie mimoriadne teplé počasie spolu s lokálnymi zrážkami v uplynulom týždni spôsobilo rýchlejší nástup kvitnutia ďalších druhov drevín i bylín. V ovzduší sa kumulovali vysoké koncentrácie peľu rozličných druhov. Peľová sezóna brezy prešla svojím vrcholom, ale na väčšine územia Slovenska. denné koncentrácie peľu brezy  dosahovali alergologicky významné koncentrácie. Naplno sa rozbehla peľová sezóna ihličnanov, ktorých veľké peľové zrná vytvárajú viditeľné žlté povlaky na autách, či parapetoch. Kvitne ešte jaseň, dokvitá hrab a naplno kvitol buk a duby.  Druhové spektrum peľu v ovzduší sa opäť zmenilo a kumulácia peľu alergologicky významných druhov znamená  pokračujúcu veľkú záťaž pre alergikov. Veľmi  vysoké denné koncentrácie  peľu brezy  344 peľových zŕn  v mvzduchu ,  veľmi vysoké koncentrácie peľu buka 542 peľových zŕn  v mvzduchu, peľ duba na úrovni 620 peľových zŕn  v mvzduchu, jaseňa v koncentrácii 162 peľových zŕn  v mvzduchu, začiatkom týždňa zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici. Táto udáva zo dňa 29.04.2018 aj veľmi vysoké koncentrácie peľu ihličnanov  570 peľových zŕn  v mvzduchu. V Bratislave dosiahla breza maximálnu dennú koncentráciu 139 peľových zŕn  v mvzduchu,, buk 118 peľových zŕn  v mvzduchu, a dub až 819 peľových zŕn  v mvzduchu, peľ ihličnanov maximálne 348 peľových zŕn  v mvzduchu. V Žiline zachytili najvyššiu dennú koncentráciu peľu brezy 152 peľových zŕn  v mvzduchu,, duba  160 peľových zŕn  v mvzduchu, a ihličnanov 610 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu boli zachytené v Bratislave – 1 701 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici – 2021 peľových zŕn  v mvzduchu a v Žiline 1286  peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ duba dosiahol najvyššie koncentrácie v Bratislave 819 peľových zŕn  v mvzduchu, a v Banskej Bystrici – 620 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov, sa v ovzduší vyskytoval  ešte pagaštanu, platanu, javora,  ružovitých ( ovocné stromy/ .Zachytili sme už aj peľ pŕhľavovitých, ktoré sú v tomto období zastúpené peľom múrovníka. Začali kvitnú trávy z čeľade lipnicovitých!  V nižších koncentráciách  bol peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, peľ vŕby a brestu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.      

Prognóza  peľovej situácie v SR - 18. týždeň 2018 

Peľová sezóna brezy končí, ale na severe územia ešte môže dosahovať  alergologicky významné koncentrácie. Znižovať sa budú aj denné koncentrácie peľu jaseňa, buka, hrabu, drevín cyprusovitých-tisovitých,  topoľa, javora a brestu. V ovzduší bude prevládať peľ ihličnanov a duba. Začali kvitnúť trávy z čeľade lipnicovitých., ktoré sa stanú najvýznamnejším alergénom najbližších mesiacov. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .