Peľová situácia za 16 týždeň 2018

24.04.2018

Peľová situácia v SR za 16. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Breza,trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň javor, topoľ, brest, vŕba, dub, buk, borovicovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Pretrvávajúce teplé počasie v uplynulom týždni pomohlo k začiatku kvitnutia ďalším druhom drevín i bylín a v ovzduší sa kumulovali vysoké koncentrácie peľu rozličných druhov. Peľová sezóna brezy pokračovala na celom úuzemí Slovenska. Denné koncentrácie peľu brezy v druhej polovici týždňa aj na strednom a severnom Slovensku poklesli z extrémne vysokých hladín cez 1000 peľových zŕn  v mvzduchu na veľmi vysoké hladiny vo výške pár stoviek peľových zŕn  v mvzduchu . Kvitne jaseň, hrab, začal kvitnúť buk a dub, pribúda aj peľ ihličnanov. Druhové spektrum peľu v ovzduší sa zas mení a kumulácia peľu alergologicky významných druhov znamená  pokračujúcu veľkú záťaž pre alergikov. Extrémne vysoké koncentrácie  peľu brezy  1 702 peľových zŕn  v mvzduchu a veľmi vysoké koncentrácie peľu hrabu 328 peľových zŕn  v mvzduchu začiatkom týždňa zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici. Táto udáva zo dňa 22.04.2018 veľmi vysoké koncentrácie peľu buka 700 peľových zŕn  v mvzduchu , peľu duba 280 peľových zŕn  v mvzduchu  a peľu jaseňa 210 peľových zŕn  v mvzduchu . Tohoročná peľová sezóna brezy  vyvrcholila v krátkom časovom úseku od jej nástupu a s enormne vysokými dennými koncentráciami peľu. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v uplynulom týždni boli zachytené v Bratislave – 1594peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici to bolo až 2374  peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ buka  dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici – 700 peľových zŕn  v mvzduchu, peľ duba v Bratislave 1012 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy  sme zachytili v Banskej Bystrici – 1 702 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov, sa v ovzduší vyskytoval  peľ jaseňa, javora, duba, buka. V nižších koncentráciách to bol peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, vŕby a brestu. Pribudol peľnihličnanov a tráv z čeľade lipnicovitých!  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.      

Prognóza  peľovej situácie v SR - 16. týždeň 2018 

Peľová sezóna brezy vyvrcholila, množstvo jej peľu v ovzduší klesá, ale na väčšine územia bude ešte dosahovať alergologicky významné koncentrácie. Znižovať sa budú aj denné koncentrácie peľu hrabu, drevín cyprusovitých-tisovitých,  topoľa, javora a brestu. V ovzduší bude prevládať peľ buka a duba. Začínajú kvitnúť ihličnany. Začína peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých !!! Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .