Peľová situácia za 12 týždeň 2018

28.03.2018

Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest, vŕba

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Rozbehnutá peľová sezóna jelše a liesky pokračovala aj v uplynulom týždni a veľmi vysoké hladiny peľu v ovzduší sme zaznamenali najmä na strednom a severnom Slovensku, kde je značný prísun  peľu z oblastí s vyššou snehovou pokrývkou. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zachytili najmä v závere týždňa – v sobotu, resp. v nedeľu. Len na východnom Slovensku dosahovali denné koncentrácie peľu počas celého týždňa maximálne stredné hladiny. Veľmi vysoké koncentrácie peľu liesky sme zachytili v sobotu v Banskej Bystrici - 232peľových zŕn  v mvzduchu , ostatné stanice zaznamenali väčšinou už len stredné a nižšie denné koncentrácie. Peľová sezóna jelše kulminovala ešte na strednom a severnom Slovensku, a najvyššie hladiny jej peľu sme zachytili v Banskej Bystrici - 754 peľových zŕn  v mvzduchu , v Žiline 311 peľových zŕn  v mvzduchu,  v Nitre 113 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 152 peľových zŕn  v mvzduchu. Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité  dosiahli veľmi vysoké koncentrácie peľu  v Bratislave  - 561 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 1341 peľových zŕn  v mvzduchu. Na ostatnom území prevládali nižšie až stredné koncentrácie ich peľu. Okrem  peľu jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité zachytila už väčšina monitorovacích staníc aj peľ topoľa a brestu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali stredné až vysoké hladiny.    

Prognóza  peľovej situácie v SR - 13. týždeň 2018 

Peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach už prešla svojim vrcholom a v oblasti stredného a severného Slovenska bude ešte chvíľu pokračovať najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských polôh s vysokou snehovou pokrývkou. Pokračovať bude aj peľová sezóna jelše, ktorá prešla svojim vrcholom najmä v teplejších oblastiach Slovenska, na strednom a východnom Slovensku je ešte predpoklad ďalšieho nárastu jej denných koncentrácií. V chladnejších oblastiach bude pribúdať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .