Peľová situácia za 11 týždeň 2018

21.03.2018

Peľová situácia v SR za 11. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Rozbehnutá peľová sezóna jelše a liesky pokračovala aj v uplynulom týždni a začiatkom týždňa sme zaznamenali veľmi vysoké hladiny peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Piatok so zrážkami na celom území priniesol veľmi výrazný pokles denných koncentrácií peľu do strednej a až nízkej hladiny. Víkend už potom kopíroval poveternostnú situáciu – na severe a východe boli  nižšie hladiny peľu v ovzduší, na ostatnom území aj napriek mrazom, došlo k ich opätovnému nárastu. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na začiatku uplynulého týždňa môžeme oddokladovať výsledkami našich monitorovacích staníc. Najvyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší zachytili všetky monitorovacie stanice v utorok 13.3.2018 , len v Žiline to bol pondelok. Najvyššie denné koncentrácie peľu zachytila monitorovacia stanica  v Trnave 1 386 peľových zŕn  v mvzduchu , v Bratislave 1162 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici 854 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 722 peľových zŕn  v mvzduchu . Veľmi vysoké koncentrácie peľu liesky sme zachytili v Banskej Bystrici - 334 peľových zŕn  v mvzduchu a v Žiline 216 peľových zŕn  v mvzduchu. Na ostatnom území peľ liesky dosahoval stredné , ojedinele vysoké hladiny. Peľová sezóna jelše kulminovala a najvyššie hladiny jej peľu sme zachytili v Trnave - 1215 peľových zŕn  v mvzduchu , v Bratislave 828 peľových zŕn  v mvzduchu  v Nitre 524 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 512 peľových zŕn  v mvzduchu. Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité  dosiahli veľmi vysoké koncentrácie peľu v stredu  v Bratislave  - 501 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 261 peľových zŕn  v mvzduchu. Na ostatnom území to boli zatiaľ len nízke až stredné koncentrácie ich peľu. Okrem  peľu jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité zachytila už väčšina monitorovacích staníc aj peľ topoľa a brestu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali stredné až vysoké hladiny.    

Prognóza  peľovej situácie v SR - 12. týždeň 2018 

Peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach už prešla svojim vrcholom a v oblasti stredného a severného Slovenska bude naďalej pokračovať najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských polôh s vysokou snehovou pokrývkou. Pokračovať bude aj peľová sezóna jelše, ktorá prešla svojim vrcholom najmä v teplejších oblastiach Slovenska, na strednom a východnom Slovensku je predpoklad ďalšieho nárastu jej denných koncentrácií. V chladnejších oblastiach bude pribúdať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .