Peľová situácia za 9 týždeň 2018

07.03.2018

Peľová situácia v SR za 09. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Tohoročná zima s pomerne teplým januárom a začiatkom februára spôsobila, že prvé jarné alergény lieska a jelša začali najmä v teplejších oblastiach Slovenska kvitnúť už v tomto období. Následné mrazy síce pribrzdili kvitnutie, ale ani silné mrazivé noci v predchádzajúcom týždni nezastavili už rozbehnutý proces kvitnutia. Dokladom toho sú aj výsledky monitorovania výskytu peľu v ovzduší. Tohoročný peľový monitoring sme z technicko-bezpečnostných dôvodov spúšťali oficiálne od 9.kalendárneho týždňa. Monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Bratislave začali s monitorovaním už v 7. kalendárnom týždni, pričom Banská Bystrica zachytila len veľmi nízke koncentrácie peľu liesky a jelše v ovzduší, no v Bratislave  boli už 16.2.2018 denné koncentrácie peľu jelše 73 peľových zŕn  v mvzduchu . 8. kalendárny týždeň došlo k poklesu denných koncentrácií – v Bratislave jelša dosiahla denné maximum 30 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici lieska 10 peľových zŕn  v mvzduchu. V 9.týždni boli na celom území Slovenska extrémne nočné mrazy, ktoré spôsobili pokles denných koncentrácií peľu na nízke až veľmi nízke denné hladiny. V závere týždňa, keď už denné teploty vystúpili mierne nad nulu sme zaznamenali prudký nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Monitorovacia stanica ÚVZ SR v Bratislave zachytila v nedeľu 4.3.2018 až 173 peľových zŕn jelše v mvzduchu. V Banskej Bystrici to v ten istý deň bolo 130 peľových zŕn liesky v mvzduchu a 46 peľových zŕn jelše v mvzduchu. Kým v Nitre dosiahol peľ jelše aj liesky maximálnu hladinu 24 peľových zŕn v mvzduchu, v Trnave jelša 17 peľových zŕn a  lieska 14 peľových zŕn  v mvzduchu,   v Košiciach bolo maximum peľu liesky len 6 peľových zŕn v mvzduchu. Okrem peľu jelše a liesky sa vyskytoval vo veľmi nízkych koncentráciách aj peľ drevín z čeľadí  cyprusovité-tisovité. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali nízke až stredné hladiny.    

Prognóza  peľovej situácie v SR - 10. týždeň 2018 

Peľová sezóna liesky a jelše  sa rozbehla  na väčšine územia Slovenska, preto počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE a RÚVZ TT .