Peľová situácia za 42 týždeň 2017

25.10.2017

Peľová situácia v SR za 42.týždeň 2017 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité , pŕhľavovité, skorocel, mrlíkovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

Typické jesenné počasie s dlhotrvajúcou hmlou, či  dažďami, už priniesli úľavu alergikom, nakoľko v ovzduší sa už peľové zrná nachádzajú len ojedinele a to vo veľmi nízkych, prípadne nízkych denných koncentráciách. Veľmi nízke hladiny denných koncentrácií peľu a veľmi zúžené druhové spektrum zaznamenali monitorovacie stanice na celom území Slovenska. Peľ ambrózie, ktorý je najvýznamnejším alergénom jesene , sa v uplynulom týždni vyskytoval už len ojedinele  vo veľmi nízkych - alergologicky nevýznamných koncentráciách na celom území Slovenska. Podľa údajov monitorovacích staníc v Bratislave,  Banskej Bystrici, Nitre  a Košiciach  denné koncentrácie peľu ambrózie, dosiahli najvyššiu dennú koncentráciu 4 peľové zrná  v mvzduchu. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ  paliny, tráv, pŕhľavy, skorocelu, mrlíkov, a astrovitých, ale väčšinou v maximálnych denných koncentráciách 1 až 2 peľové zrná v mvzduchu. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – zastúpené najmä rodmi  Cladospórium, Epicoccum a Alternária poklesli  a ich priemerná denná koncentrácia v uplynulom týždni bola maximálne okolo  1 000 spór v mvzduchu .      

Prognóza  peľovej situácie v SR na 43. týždeň 2017 

Peľová sezóna 2017 už v podstate skončila a ani pri prípadnom oteplení už nemôžeme počítaľ s inými ako veľmi  veľmi nízkymi dennými koncentráciami peľu.  Denné hladiny  spór húb (plesní)  si s veľkou pravdepodobnosťou udržia podobné hodnoty ako v uplynulom týždni. Oficiálny monitoring peľu a spór v ovzduší bude pokračovať do konca októbra. Monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Bratislave budú podľa poveternostnej situácie pokračovať s monitoringom  minimálne do konca novembra.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB ,ÚVZ SR BA , RÚVZ TT , RÚVZ KE , RÚVZ NR a RÚVZ ZA.