Peľová situácia za 41 týždeň 2017

20.10.2017

Peľová situácia v SR za 41.týždeň 2017 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité , pŕhľavovité, skorocel, mrlíkovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

Jesenné dni aj napriek teplejším dňom možno charakterizovať  aj nízkym výskytom peľu v ovzduší. Nízke až veľmi nízke hladiny denných koncentrácií peľu a veľmi zúžené druhové spektrum zaznamenali monitorovacie stanice na celom území Slovenska. Peľ ambrózie, ktorý v 37. týždni ešte miestami dosahoval veľmi vysoké koncentrácie, sa v uplynulom týždni vyskytoval už len ojedinele  vo veľmi nízkych - alergologicky nevýznamných koncentráciách na celom území Slovenska. Podľa údajov monitorovacích staníc v Bratislave,  Banskej Bystrici, Nitre , Trnave, Žiline a Košiciach sa na týchto denné koncentrácie peľu ambrózie, ktorá je  najsilnejšími alergénom pre toto obdobie, dosiahli najvyššiu dennú koncentráciu 6 peľových zŕn  v mvzduchu. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ  paliny, tráv, pŕhľavy, skorocelu, mrlíkov, a astrovitých, ale väčšinou v maximálnych denných koncentráciách 1 až 2 peľové zrná v mvzduchu. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária poklesli z tisícky na niekoľko stoviek spór v mvzduchu.      

Prognóza  peľovej situácie v SR na 42. týždeň 2017 

Meteorológmi signalizované „ babie leto“ nám síce prinesie pekné počasie a výraznejšie oteplenie počas dňa, ale nepredpokladáme už  výskyt peľu v alergologicky významných koncetráciách., i keď denné hladiny peľu môžu zaznamenať mierny nárast. Denné hladiny  spór húb (plesní)  si s veľkou pravdepodobnosťou udržia podobné hodnoty ako v uplynulom týždni. Oficiálny monitoring peľu a spór v ovzduší bude pokračovať do konca októbra. Monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Bratislave budú poveternostnej situácie pokračovať s monitoringom  minimálne do konca novembra.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB ,ÚVZ SR BA , RÚVZ TT , RÚVZ KE , RÚVZ NR a RÚVZ ZA.