Peľová situácia za 38 týždeň 2017

27.09.2017

Peľová situácia v SR za 38.týždeň 2017 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité , pŕhľavovité, štiav, skorocel, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité, chmeľ

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

Vplyvom výrazného ochladenia a daždivých dní sme v uplynulom týždni na celom území Slovenska zaznamenali len veľmi nízke až nízke celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší. Peľ ambrózie, ktorý v 37. týždni ešte miestami dosahoval veľmi vysoké koncentrácie, sa v uplynulom týždni vyskytoval len ojedinele aj to len vo veľmi nízkych - alergologicky nevýznamných koncentráciách na celom území Slovenska. Podľa údajov monitorovacích staníc v Bratislave,  Banskej Bystrici, Nitre , Trnave, Žiline a Košiciach na týchto lokalitách  denné koncentrácie peľu ambrózie, ktorá je  najsilnejšími alergénom pre toto obdobie, dosiahli najvyššiu dennú koncentráciu 4 peľové zrná  v mvzduchu. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni  dosiahli  v stredu v Banskej Bystrici len 18  peľových zŕn  v mvzduchu a vo štvrtok  v Bratislave -  24 peľových zŕn  v mvzduchu .  V ovzduší sa vyskytoval aj peľ pŕhľavy, štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých, chmeľu a astrovitých. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária síce poklesli, ale naďalej sa udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách.     

Prognóza  peľovej situácie v SR na 39. týždeň 2017 

V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie bude výskyt peľu v ovzduší naďalej ovplyvňovaný nočným ochladením a miernym oteplením počas dňa, či  lokálnou zrážkovou  činnosťou. Hladiny peľu v ovzduší môžu zaznamenať mierny nárast, ale nepredpokladáme, že by ešte dosiahli alergologicky významné koncentrácie  Spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny.  Peľová sezóna paliny a ambrózie už v podstate skončila a ich peľ sa bude v nižších hladinách vyskytovať v ovzduší až do októbra.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB ,ÚVZ SR BA , RÚVZ TT , RÚVZ KE , RÚVZ NR a RÚVZ ZA.